This is an unofficial list and the challenge for 3.2b has been completed.
Staking Challenge
Name Key Blocks % of Blocks
O(1)Labs 4vsRCVaJmjRqg6SvTcMLwN... 1595 13.62%
O(1)Labs 4vsRCVP4z8nJZXCqSovNjH... 1457 12.44%
O(1)Labs 4vsRCVVKs7iC2JHNRyNrYy... 1456 12.43%
O(1)Labs 4vsRCVyZyY1cuHruj2HqxW... 1439 12.29%
O(1)Labs 4vsRCVsHK6JzHAehoLDZMK... 1021 8.72%
Matt Harrop / Figment Network#7027 4vsRCVqGroPZhZsCrbZt4K... 104 0.89%
JoeSixpack#9543 4vsRCVRzzsjPxySpbscYh6... 104 0.89%
Ilya | Genesis Lab #6248 4vsRCVyx3p62cNzAbh22j2... 97 0.83%
Max S (P2P.ORG)#6559 4vsRCVQvFMKM5UN1xRBwyG... 94 0.80%
Bison Paul#5103 4vsRCVf63APy9AyMQLx5BC... 94 0.80%
apple121#2091 4vsRCVKMisrB5mTod3Y7Lx... 91 0.78%
Tiago | Stakin#8258 4vsRCVkvUsAh16noBD5Hmy... 89 0.76%
garethtdavies#4963 4vsRCVGPNFDmHvuCctawAp... 86 0.73%
pkr/#9983 4vsRCVnG2vWaFpEiP5Nzoo... 83 0.71%
6block#5744 4vsRCVvCmsKbwks5h1JNYV... 78 0.67%
SigmoiD | DSRV #1538 4vsRCVKJdKaCZRzmy7dt8d... 71 0.61%
Kunkomu#6084 4vsRCVSo5ZgAdWmLHvzSac... 69 0.59%
tdwsni#8774 4vsRCVcixi2bmq7naYMXHy... 63 0.54%
jonhi8822#2206 4vsRCVXWfmX53G4AwE55bP... 60 0.51%
RussellGalt#6326 4vsRCVFMXf6GTSpFcoPX4j... 60 0.51%
jspadave#2548 4vsRCVGSMrRDzshVWnSAz4... 60 0.51%
neece#2843 4vsRCVGx8G72urTBESaT4a... 59 0.50%
sleep0hunger#5017 4vsRCVXFJ5GnDGfFo1am2h... 59 0.50%
lewekam#3722 4vsRCVcDew4x4JZTgyHDvW... 57 0.49%
harshjain#0499 4vsRCVhGbmGTn3vnj8dwa4... 54 0.46%
Chromatone#5159 4vsRCVwpuKTKMs2UZint22... 52 0.44%
Pete#8262 4vsRCVyRDx953TS2yksZwH... 43 0.37%
poppo#1671 4vsRCVuLRwXHUJwLxzuk66... 42 0.36%
oliver#9118 4vsRCVt8cteVvZ8jQ9eY7M... 40 0.34%
paddyson#5479 4vsRCVmhvf2q1h2hwGcU1r... 39 0.33%
Star.LI#0785 4vsRCVGrd4J1id4Jgjafoe... 38 0.32%
arn77#5301 4vsRCVV3VXkNM8MWTZ6Uq7... 37 0.32%
Shea (UTC+1) #9960 4vsRCVKPEy2AGeQsdVcSSb... 36 0.31%
machin#3911 4vsRCVyFmEGX63tXHeK5Z2... 34 0.29%
mbrivio#2083 4vsRCVuJfCb4W8stnsFjt5... 34 0.29%
gnosed#4751 4vsRCVujKEuz1vPPqRNneQ... 33 0.28%
Serhio911#2565 4vsRCVxGaPJMwU8GfSqpvf... 33 0.28%
jkrauska#8620 4vsRCVKphvP38CfoK9M6TP... 33 0.28%
Olga#8100 4vsRCVpN322mw4saXy9sX2... 33 0.28%
sansan#8071 4vsRCVXhABx36W2fNRzMHa... 33 0.28%
revizorrr76#2759 4vsRCVXQ3CptvzJQzK6pcc... 33 0.28%
ElectricSilver#8198 4vsRCViRUaBZUg4KGqioUU... 32 0.27%
reneporto#2074 4vsRCVnnChm9WUp3sbeqry... 32 0.27%
keefertaylor#1295 4vsRCVUd76rKoGMaKsMpuJ... 32 0.27%
Hopa_crypto#6232 4vsRCVZzGJcJFhC3FWJ11K... 32 0.27%
jjangg96#7937 4vsRCVcMDg5uyR9WDvsN2e... 32 0.27%
Nightguy1688#3119 4vsRCVk3HNAfDmM6GfAGGy... 31 0.26%
cryptovestor#5714 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 31 0.26%
kikkurillan#2561 4vsRCVS1vSSC1Qgd9pKkBU... 31 0.26%
jp#1540 4vsRCVWXMDnB69EW7Ygr3L... 31 0.26%
Mikhail#7170 4vsRCVTv7CHy3ay3ZFvUdC... 30 0.26%
freeking#0987 4vsRCVVkKqtwAUUD2Xy612... 30 0.26%
helloworld#5874 4vsRCVaZMR7S7WcH3ktEpx... 30 0.26%
Adorid#1293 4vsRCVg7pZD6kp2BvjDB7e... 30 0.26%
MadMaX#0593 4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7... 30 0.26%
Jun | Wetez#9950 4vsRCVGw3hX1kXWQDAK9Ti... 30 0.26%
hashquark#8413 4vsRCVMSQd9GrLhhb5KGCt... 30 0.26%
Kikmag#4243 4vsRCVof1BQf3QnsgvNLVQ... 29 0.25%
isillien#6045 4vsRCVKKSocgPUEo7Qf53E... 29 0.25%
argonau7#0464 4vsRCVbvNhgjMGzPL5AK2C... 29 0.25%
blxpro#7924 4vsRCVsu55o6uv3Rc3AqJx... 29 0.25%
nelinam#2318 4vsRCVsLCSCSDcS9hAMwVh... 29 0.25%
milan#8156 4vsRCVVd5mZEmVjcM3aYkq... 28 0.24%
inv0ke#8068 4vsRCVyjDUois3cLWTw5qt... 28 0.24%
crotovin#0037 4vsRCVyn6Gn8ecsvH86WAw... 28 0.24%
Gaia#0704 4vsRCVPLyaxR7JquAebEBG... 28 0.24%
yeonuk#5457 4vsRCVkKWHmZ4UxGcpgKF8... 28 0.24%
ruczajd#7361 4vsRCVZNzmWtDCz5ZiqsK8... 27 0.23%
scrouw#7374 4vsRCVuqdriyqwdoRAKPEv... 27 0.23%
bingoos#9083 4vsRCVg7w1FgyzTqWbJRMM... 27 0.23%
axone77#4236 4vsRCVdFkp5zCGPP3XdrVj... 27 0.23%
solomonor#0257 4vsRCVqzopB1zWQE48RPQa... 27 0.23%
NarayanaSupramati#5017 4vsRCVgzaXGAPXDNz8B976... 27 0.23%
kromato4#6117 4vsRCVNq1Crqqv5RrreCsy... 26 0.22%
ag#7745 4vsRCViwekGLc46akF8pwS... 26 0.22%
gunray#6321 4vsRCVf3q6Ahsa7xmWMnW5... 26 0.22%
yana#2048 4vsRCVnJBAc2TFqBMPX4Xv... 26 0.22%
Decostre#0587 4vsRCVNrWDBEer5WcSwFz4... 26 0.22%
vipnamai#2950 4vsRCVPjh7keBs5wz6jKpe... 25 0.21%
YieldWallet-Gautam#4458 4vsRCViqcquTKaNY8W94NV... 25 0.21%
maciekkrukon#0361 4vsRCVzRhizQUDR7dvBZzt... 25 0.21%
Nexus-6#7870 4vsRCVTLrLuBfdsRCE8Prz... 25 0.21%
hom94#5191 4vsRCVqghPqr6GEEH6R6Ci... 25 0.21%
ijd#5292 4vsRCVx4QqbAuFkhJbQ8Gw... 24 0.20%
Fouda I TD#7266 4vsRCVi3j7okcGrRmPVqgJ... 24 0.20%
viboracecata#5541 4vsRCVrU6pb3fkQhbbi5VD... 24 0.20%
dzienio#4360 4vsRCVWK29kzxN9z15ukR1... 24 0.20%
Kuan | Lev0x Esports#6810 4vsRCVVhXjp6ZgWw1iCEA2... 24 0.20%
huglester#0730 4vsRCVmwym4g2JS5niLKR6... 24 0.20%
chris | projecttent#6955 4vsRCVdh5nidDkH7PeDtAb... 24 0.20%
Yfdfcu#2293 4vsRCViFLkPAQR1knwjrTH... 23 0.20%
mosquittos#6681 4vsRCVmdPjJVFQZFs53Wqh... 23 0.20%
windows | Nodeasy #4629 4vsRCVH1RMs5mg4VEEQv3F... 23 0.20%
Igor888#4065 4vsRCVJhmBojW4PbXgWUhn... 23 0.20%
suvzc#8181 4vsRCVrRpAFMwF8MHeS6yy... 23 0.20%
olcias583#7082 4vsRCVopGyaQfQ4ubXvKUM... 22 0.19%
aliefaisala#3118 4vsRCVUA8QxA7a1ENL942b... 22 0.19%
RosalesSierra91#4116 4vsRCVsbaijBWFuPKoH2zv... 22 0.19%
tratapushka#5424 4vsRCVGfP4E7MgZCmGccZ7... 22 0.19%
Ducca#5707 4vsRCVfshM6QYPWn8TFMLd... 22 0.19%
TeddyRabbit#6749 4vsRCVQMRaz2s4LkBZzvsy... 22 0.19%
SY.Lai#0056 4vsRCVMWo2kJRi7wqfeWLs... 21 0.18%
John88#2911 4vsRCVNaJY22GtXmQ46jHn... 21 0.18%
korzonekp5#8254 4vsRCVrZPbSU9UHf9ventS... 21 0.18%
crazylandd#0468 4vsRCVrGeEBuhu7Gfn8PHx... 21 0.18%
oxynazin#6668 4vsRCVjryGxy25xo6KZKLL... 21 0.18%
IsabellaMercer94#0555 4vsRCVwz6nzeNPtReDeWp5... 21 0.18%
Alex Kodiak#9009 4vsRCVVTEY78Mq5r7ZH2hH... 21 0.18%
Orthoepy#3414 4vsRCVjsoyeBUSTAFTdVMB... 21 0.18%
Tech Corner#0053 4vsRCVxzgRi6Fa3fzuPtbb... 21 0.18%
botory761#6861 4vsRCVoZFb1dyVT91ggZ7U... 21 0.18%
gar#6872 4vsRCVQZTra6qmT9du9SxF... 21 0.18%
poliguyaz#7016 4vsRCVdGXokQpCkFe11qWB... 20 0.17%
Alex_A#1249 4vsRCVSUyJab3xK2aYGnf7... 20 0.17%
luzakt11#5086 4vsRCVnxQS989LoTtM4XiJ... 20 0.17%
boscro#0630 4vsRCVzxBnD4wPamNDuYyT... 20 0.17%
d3fc0n#1892 4vsRCVggPFx6ApkRGdfLyq... 20 0.17%
askold78#2338 4vsRCVzDeWTzujAqJB3Mxk... 20 0.17%
Anna1242#2262 4vsRCVmeWF3GNUBR5S5VbJ... 19 0.16%
tmusiurek#4243 4vsRCVSUK45cAP37bkfAjU... 19 0.16%
Jagon#4959 4vsRCVwUx5FhTHEEoM3RqR... 18 0.15%
orig1oplen#8568 4vsRCVQ6BwGMivNGb3ffZJ... 18 0.15%
kenny#5661 4vsRCVbWUyT9Zuh2U3YZtA... 18 0.15%
fullmoon#9069 4vsRCVmoUAVw6QjXq2bS1G... 18 0.15%
Mort#3286 4vsRCVMVDaJK4YwVgJwVSD... 17 0.15%
sansan#8071 4vsRCVWuxR5q9SpUggVKx3... 17 0.15%
BarnesAlejandro91#3859 4vsRCVvFWADHvUnt4ALwnv... 17 0.15%
Pickle#1891 4vsRCVuRgUAhfehJMwWoXN... 17 0.15%
happinapp#9874 4vsRCVGqpKonGx515x3fLq... 17 0.15%
심영현#5448 4vsRCVUvQQUgtxV6cyWYvQ... 17 0.15%
olegmizka#7214 4vsRCVxpzYgqccWD6JjtrR... 16 0.14%
btcwarriror#4192 4vsRCVsWyrHDBPZihQ6eo3... 16 0.14%
KP#3465 4vsRCVrp8CZtWXkGjHSd1Y... 16 0.14%
MayaCain#8205 4vsRCVf4LDzfJwoxayqM9u... 15 0.13%
artkrpt#8723 4vsRCVQL6Q6wR8MotsNiaj... 15 0.13%
roberticoclic#4575 4vsRCVtmwPr1W5nKjTkTnh... 15 0.13%
OranG3#1415 4vsRCVZyJN4JRwAYgXJK6w... 15 0.13%
stjärtmes#1496 4vsRCVH6p4fajJPyafXSCy... 15 0.13%
Aleksandr#5319 4vsRCVVHJjkXsgjb18T3bn... 14 0.12%
Edward Black#7266 4vsRCVLoFQLP1CyBDwodvv... 14 0.12%
vitto871#6947 4vsRCVVMXVdpHohjkxGQ8m... 14 0.12%
Ilhan | Staker Space#9767 4vsRCVkHLm7soKSFPDozoq... 13 0.11%
BlockNgine#7943 4vsRCVSm45piYcvk6MjtLY... 13 0.11%
wellbeing#9821 4vsRCVbzNmf4NH5TMMNxG6... 13 0.11%
Agrestus#3730 4vsRCVwkh5PiK1GW7xq3pS... 13 0.11%
Cyfera | Bitbasic.com#0858 4vsRCVFg2VZmzNNb7d9kHj... 12 0.10%
NGA#4384 4vsRCVdTJ19ayn4rnTuneP... 12 0.10%
kuka643#9114 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 12 0.10%
ViktorTroshka#4110 4vsRCVoJqCpv6QuTQyfcfT... 11 0.09%
raulmarcosl#7125 4vsRCVjCTLrzv5SMy5KLPM... 11 0.09%
Goldberg#5271 4vsRCVmRpwZKdC3A7wNZct... 11 0.09%
niuniu | Bit Cat#9001 4vsRCVgNVH79kF9sW2Exh6... 11 0.09%
Ender#0521 4vsRCVecwu6rodQXAWMStZ... 11 0.09%
Natalia#3647 4vsRCVLiv3yxooqacuQR65... 10 0.09%
erknfe#2850 4vsRCVivGBeELmSMnZGP8m... 10 0.09%
fible1#2782 4vsRCVcCxBs6GUeTaGNnN6... 10 0.09%
gamah#1214 4vsRCVvipE2NikY1E3cfJE... 9 0.08%
djflorez | nuube#8125 4vsRCVhDmaey1ymN7MhwXB... 8 0.07%
Marius | Ubik Capital#9009 4vsRCVHWd2xT9NvJV4qNWE... 8 0.07%
Che#3743 4vsRCVUAoURJbYw1b1EKxa... 7 0.06%
fierydev #4953 4vsRCVqX83XA3m7295ZMQ3... 7 0.06%
Sangwon LEE#2458 4vsRCVorDSZJkL1Acae44a... 7 0.06%
thrill#8644 4vsRCVys4DnbKerQaRQY63... 7 0.06%
dukeofosuna#7218 4vsRCVTvqK7ZiyEBwMoQEj... 6 0.05%
Shai#1550 4vsRCVq5fratt9NY7XcF7V... 6 0.05%
kubi#3640 4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG... 5 0.04%
pilot274#2273 4vsRCVNfawBAzW1dyxZsGo... 5 0.04%
nbolam.eth | Alpha Virtual#8432 4vsRCVshxUW3FmQVVLd1ro... 4 0.03%
stakesystems#4377 4vsRCVaB3iuyP2qPpHrpYf... 4 0.03%
Seok Hyun (Danny)#2987 4vsRCVU3kiwL7pp4w3w3Xp... 4 0.03%
forov#1321 4vsRCVupyvLuAgHUu3gxyj... 3 0.03%
Chern#1560 4vsRCVkw4hF6BqhKtCFnsh... 3 0.03%
Stateb#7862 4vsRCVdwyTX5CWURvNYMLS... 3 0.03%
Lutkarma#2218 4vsRCVQdWnMou6FPPGmAgX... 3 0.03%
ji hwan#2319 4vsRCVXNrNK9Gy6zDKH9H6... 2 0.02%
nick cloudpost#7139 4vsRCVFn9S9dUcQCMEoo9k... 2 0.02%
MrBrownM#0673 4vsRCVugvgBEKRtv74fWXo... 2 0.02%
jiyeon#5940 4vsRCVf5Ny9CWHenERsnn9... 1 0.01%
Bas#8126 4vsRCVeyK61YHkhb11btPY... 1 0.01%
VilliamSivertsen#1052 4vsRCVdDdcVCyCSQtxvvrU... 1 0.01%