Date Block Producer Transactions Snark Jobs Slot State Hash
2020-02-22 15:00:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 150 4ApWF1q9MJG69VBBgk7P9D...
2020-02-22 06:09:00 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 0 0 213 4ApWKi4MQqUwxVUoUvVf3E...
2020-02-22 04:36:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 182 4ApWG46sGyub7GewcFmDcL...
2020-02-22 04:15:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 15 175 4ApWLb3haZhXaLz8FuMZuo...
2020-02-22 03:42:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 16 88 164 4ApWN2pVeVJo4RNA67kP5Z...
2020-02-22 01:03:00 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 4 0 111 4ApWHwQW1k4VdfHfuj2K5J...
2020-02-21 20:51:00 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 0 0 27 4ApWMRUhEeasfnRNhbMTrE...
2020-02-21 19:27:00 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 1 0 239 4ApWHEkXd2QAwSfCxzvm8C...
2020-02-21 14:30:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 140 4ApWFDsW4o4wyXjVUwTyUF...
2020-02-21 13:03:00 4vsRCVk4VbnRYMoxcDUPqS... 0 0 111 4ApWG91nyofKcJi6AQ5GgP...
2020-02-21 12:45:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 3 0 105 4ApWK5HBzBmAvenMsryDfk...
2020-02-21 11:12:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 7 0 74 4ApWDzYCSuRecnZAYxUh3J...
2020-02-21 10:21:00 4vsRCVdTa8crwCtpXm13FY... 1 0 57 4ApWGQBznmBPffvC1QARjE...
2020-02-21 08:45:00 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 2 0 25 4ApWEFn5zSKDpvTsnXKBTR...
2020-02-21 06:30:00 4vsRCVqFBQKUTWV2wakn6g... 0 0 220 4ApWDKXzsTVXoG4MJM45Y8...
2020-02-21 06:15:00 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 0 215 4ApWMh4bxvqn9ZdTvYaUbz...
2020-02-21 05:27:00 4vsRCVb7yfps4BGG7hsMsG... 1 0 199 4ApWCuzr9M7rDwDGhkaj3H...
2020-02-21 03:15:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 155 4ApWGxFzo4tLe4PrE9uL9V...
2020-02-21 02:30:00 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 1 0 140 4ApWJSuQvYTtoadpLJAxBp...
2020-02-21 02:15:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 135 4ApWLV6NT17BuLhLt7opuL...
2020-02-21 01:42:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 4 0 124 4ApWFDjm775eTw2yd1fcgW...
2020-02-21 00:30:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 4 0 100 4ApWGyjNvfTeNyHpHuj7jJ...
2020-02-21 00:27:00 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 0 0 99 4ApWE4x4Qb9UaMHnCPfR2t...
2020-02-21 00:18:00 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 0 0 96 4ApWD23qUuP8YHwvGq4eyJ...
2020-02-20 23:51:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 87 4ApWMSKiuQStBzKwd2iEKz...
2020-02-20 23:09:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 0 0 73 4ApWMSnd1t9LwugJyt8eEC...
2020-02-20 22:57:00 4vsRCVuW9PadBMoEHXUqCn... 0 0 69 4ApWEcwD8LbLgJaJXHwYew...
2020-02-20 22:24:00 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 0 58 4ApWMLXhJsD7g6g8x4bNYb...
2020-02-20 22:12:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 54 4ApWKE2WVNNcnU4RDhYbir...
2020-02-20 21:21:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 37 4ApWHyeECynhKPBMjWGTXM...
2020-02-20 20:33:00 4vsRCVojjvE2u3c5LgVtTy... 0 0 21 4ApWJYynukePEot6ZJGWtN...
2020-02-20 20:00:00 4vsRCVSE1Q7ikVwGM5VRPK... 0 0 10 4ApWEKBLz4LsQnfS1EJdXy...
2020-02-20 19:57:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 9 4ApWKJNCxo4NYataiXnMsX...
2020-02-20 19:30:00 4vsRCVRq3V9CjkLm53jJim... 0 0 0 4ApWFykKqpoPiwmQ2zJPph...
2020-02-20 19:09:00 4vsRCVzakqjuwFegNJQjh3... 5 0 233 4ApWMzG2NMhDV6YCjSmM5t...
2020-02-20 16:36:00 4vsRCVmXMCr73yjouoJH34... 3 0 182 4ApWGMqiwzPRsGFk7rdE5E...
2020-02-20 15:33:00 4vsRCVkoFa6tYwahNAFYGX... 0 0 161 4ApWGm8PY3tgjky1SkqDqs...
2020-02-20 15:06:00 4vsRCVGMRvEq4cgM3uK7o7... 1 0 152 4ApWEES7FNKJ5Yoe2yHtpU...
2020-02-20 14:54:00 4vsRCVoNbBe1JV7c6WNUPR... 2 0 148 4ApWJvS1kU9JSeDq5GQ4hu...
2020-02-20 13:45:00 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 7 0 125 4ApWDoEPNqKFZZqJnYbGez...
2020-02-20 13:30:00 4vsRCVWSMBAvg2kS1tsGKW... 0 0 120 4ApWN5nthF23YmzvriviMi...
2020-02-20 13:09:00 4vsRCVnJ5FPRTSrbVMRZaw... 0 0 113 4ApWM9sPBDXJ6NLXnD3UxD...
2020-02-20 12:36:00 4vsRCVPJx5sX4HCBogeHMX... 0 0 102 4ApWGSMWrg8gYvsy6sPdSt...
2020-02-20 12:30:00 4vsRCVwLWZAxAj7ueZeW3j... 0 0 100 4ApWM9XPWBYDsso9Di5nNH...
2020-02-20 12:30:00 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 0 0 100 4ApWJd5xEk1PE8CDvZydiD...
2020-02-20 11:33:00 4vsRCVoNbBe1JV7c6WNUPR... 0 0 81 4ApWDTixqPZke55TbKS59B...
2020-02-20 11:03:00 4vsRCVMrAp3TfBZeFdRk3H... 0 0 71 4ApWLWAVNPdqqQ77iRG1ho...
2020-02-20 10:48:00 4vsRCVzBeSxp3iBQ1C3ahH... 0 0 66 4ApWJFSo4XWe9AMz9Bqhow...
2020-02-20 10:06:00 4vsRCVFo2Hu6EXWHCT5PoN... 0 0 52 4ApWJTgCPV7d2uAn9rZie1...
2020-02-20 09:36:00 4vsRCVc3SoE8dxfqvUGB2E... 0 0 42 4ApWESjbFkGER24trRe2Vh...